Besplatna isporuka za porudžbine preko 3300 RSD

0.00 RSD

Korišćenjem internet stranica www.bebili.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Politikom privatnosti. Ovi uslovi korišćenja se odnose na sve korisnike našeg sajta, uključujući  i korisnike koji pretražuju, kupce, dobavljače i korisnike koje doprinose sadržaju sajta.
Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.
Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se ste saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima uključujući i one dodatne uslove korišćenja koji su Vam stavljeni na raspolaganje kroz linkove (hyperlinks) i pristajete na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.
Zadržavamo pravo da izmenimo bilo koji deo Uslova korišćenja u bilo kom trenutku bez obaveštenja korisnika. Molimo Vas da povremeno proverite Uslove korišćenja/ Uslove prodaje / Politiku privatnosti kako bi na vreme bili upoznati sa promenama. Ukoliko nastavite sa upotrebom sajta i nakon nastalih izmena smatra se da ste saglasni sa nastalim promenama, bez obzira da li ste ih zaista pregledali. Bebili.rs zadržava pravo da zabrani pristup ukoliko se prekriše pravila u okviru Uslova korišćenja.
PRIVATNOST
Informacije koje ostavljate na našem sajtu podležu našoj Politici privatnosti. Za više informacija pročitajte Politiku privatnosti.
INTELEKTUALNA SVOJINA
Sav sadržaj je zaštićen autorskim pravom. Ovo uključuje: reprodukovanje, dupliranje, kopiranje, zabranu preprodaje ili korišćenje sajta i njegovog sadržaja u komercijalne svrhe; bilo kakvo prikupljanje i upotrebu liste proizvoda, opisa, cena; bilo kakvo skidanje ili kopiranje informacija naloga za korist drugih prodavaca; i bilo kakvo korišćenje alata za prikupljanje podataka (mining, screen-scarping, robots itd.). Ne smete koristiti bilo koji logotip ili druge zaštićene informacije (uključujući slike, tekst, izgled stranice ili formu) bez prethodne pismene saglasnosti. Zabranjeno je korišćenje „meta tags“ ili bilo kog drugog „skrivenog teksta“ sa našim imenom ili adresom sajta bez prethodne pismene dozvole od nas.
MALOLETNICI
Sajt bebili.rs nije namenjen/usmeren na lica koja su maloletnici tj. ispod 18. godina. Korišćenjem sajta Vi prihvatate Uslove korišćenja i izjavljujete da ste punoletni(imate minimum 18 godina).
KORISNIČKI NALOG
Ukoliko koristite ovaj sajt, odgovorni ste za čuvanje poverljivih informacija koje prilažete u okviru Vašeg naloga uz odgovarajuću lozinku, kao i za ograničavanje pristupa Vašem računaru. Slažete se da ćete obezbediti aktuelne, potpune i tačne informacije za sve porudžbine na našem sajtu kao i da ćete na vreme ažurirati svoj nalog i druge informacije uključujući i Vašu e-mail adresu kako bismo porudžbinu mogli završiti na vreme  ili Vas kontaktirati po potrebi.
Slažete se da prihvatate svu odgovornost za aktivnosti koje se dešavaju vezano za Vaš nalog ili lozinku. Mi zadržavamo pravo da odbijemo usluge, ukinemo naloge ili sklonimo/izmenimo sadržaj postavljen sa Vaše strane u okviru Vašeg naloga.
Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica i snosi sve troškove u vezi sa tim. Bebili.rs nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Internet stranica.
PONAŠANJE KORISNIKA
Slažete se da ćete koristiti sajt samo u zakonite svrhe. Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje preko sajta neprihvatljivog materijala bilo koje vrste, uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo koji materijal koji podstiče prevarantske aktivnosti ili podstiče na ponašanje koje predstavlja krivično delo, može dovesti do građanske neposlušnosti ili na drugi način kršiti bilo koje primenjivo lokalno, državno, federalno ili međunarodno pravo. Slažete se da nećete uznemiravati advokatom, ili uključiti bilo kakvu radnju koja je uvredljiva za bilo koju osobu ili entitet.
Slažete se da nećete koristiti naš sajt i proizvode za spam, phish, spider, crawl ili scrape. Slažete se da nećete prenositi kompjuterske crve, viruse ili bilo koji drugi kod(„Code“) destruktivne prirode. Možemo otkriti bilo koji sadržaj ili elektronsku komunikaciju bilo koje vrste (I) u zadovoljavanju bilo kog zakona, propisa ili zahteva vlade; (II) ukoliko je takav korak potreban ili podoban za upravljanje sajtom; i (III) za zaštitu naših prava ili imovine, naših korisnika i/ili Vas.
Zadržavamo pravo, aili nemamo obavezu, da zabranimo ponašanje, komunikacije ili sadržaj za koji smatramo, po sopstvenom nahođenju, da će biti nezakonit ili štetan za Vas, za sajt, za korisnike sajta ili naše kupce, naša prava ili prava treće strane. Mi ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu akciju ili neaktivnost za poštovanje ponašanje, komunikacija ili sadržaja na sajtu.
PRESTANAK KORIŠĆENJA
Slažete se da možemo ukinuti pristup ili suspendovati pristup bilo kojem delu sajta, bez prethodnog obaveštenja ukoliko smatramo, po sopstvenom nahođenju, da kršite bilo koji važeći zakon ili kršite bilo koju stavku Uslova korišćenja. Zadržavamo pravo da odbijemo porudžbinu od bilo kog kupca po sopstvenom nahođenju. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika.
Servisi i linkovi od treće strane (third-party tools and links)
Pojedini sadržaji, proizvodi i usluge koji su dostupni na našem sajtu mogu sadržati materijal i alatke  treće strane kao i linkove ka njima. Bebili.rs ne nadgleda niti ima uređivačku kontrolu nad sadržajima treće strane. Mi ne garantujemo  za sadržaj i tačnost informacija na sajtovima trećih strana i nismo odgovorni na bilo kakvu štetu koja može nastati kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, sadržaja ili bilo koje druge transakcije koje su u vezi sa sajtovima i servisima treće strane. Molimo Vas da pažljivo pročitate politiku i praksu treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo kakvu interakciju. Sve žalbe, tvrdnje, probleme i pitanja u vezi proizvoda i usluga treće strane trebaju biti usmerena ka trećoj strani.
KORISNIČKI SADRŽAJ
Postavljanjem materijala ili bilo kog sadržaja od strane korisnika na bilo koji deo internet stranice www.bebili.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava nad tim materijalima dao bebili.rs pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.
OBAVEŠTENJA PUTEM E-MAILa
Slažete se da imamo pravo da Vam šaljemo određene informacije u vezi sa sajtom. Možemo Vam poslati ovu i bilo koju drugu informaciju u elektronskoj formi na e-mail adresu koju ste naveli prilikom otvaranja naloga na našem sajtu. Imate pravo da povučete ovu saglasnost u skladu sa važećim zakonom, ali u tom slučaju zadržavamo pravo da ukinemo Vaš pristup sajtu. Obaveštenja koja šaljemo putem e-maila smatraju se data i primljena na dan prenosa putem e-maila.
Tačnost, potpunost i aktuelnost informacija
Iako se trudimo da informacije budu što potpunije ne možemo garantovati u svakom trenutku tačnost, ažurnost ili potpunost sadržaja na sajtu. Ni pod kojim uslovima Bebili.rs neće biti odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.bebili.rs. Na korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem sajta bebili.rs
Retko se na našem sajtu se možda mogu naći informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koje se odnose na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke i dostupnost. Bebili.rs zadržava pravo da ispravi bilo koju grešku, netačnost ili propust, i da promeni ili izmeni ili otkaže porudžbinu u bilo koje vreme. Ukoliko se porudžbina menja ili otkazuje bićete obavešteni putem telefona ili putem e-maila.
Izričito se slažete da je Vaš pristup sajtu, pregled, pretraživanje sajta na sopstveni rizik.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Zbog prirode internet mreže ne garantujemo da će Vaše korišćenje sajta biti neprekidno, pravovremeno, bezbedno i bez grešaka.
NI U KOM SLUČAJU BEBILI.RS ILI DRUGO FIZIČKO ILI PRAVNO LICE, UKLJUČENO U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU OVIH INTERNET STRANICA ILI NJIMA POVEZANOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJI SOFTVER, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KAO POSLEDICA KORIŠĆENJA, ILI ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVIH INTERNET STRANICA. KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA SE USLOVI OVOG POGLAVLJA ODNOSE NA CELOKUPAN SADRŽAJ OVIH INTERNET STRANICA.
NI U KOM SLUČAJU BEBILI.RS, KAO NI NAŠI VLASNICI, ZAPOSLENI, DOBAVLJAČI, INTERNET PROVAJDERI ILI VLASNICI LICENCE, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TRAJANJE, NE MOGU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJI GUBITAK, POTRAŽIVANJE, ILI BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE(UKLJUČUJUĆI I ŠETETU POD UTICAJEM VIŠE SILE: POPLAVE, POŽARI, RATOVI ITD.), UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, TROŠKOVE ZAMENE ROBE ILI BILO KOJE SLIČNE ŠTETE, BILO DA JE OSNOVA U UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMARNOST )KOJA PROISTIČE IZ VAŠE UPOTREBE BILO KOG SERVISA ILI PROIZVODA, ILI IZ BILO KOG DRUGOG RAZLOGA U VEZI SA KORIŠĆENJEM SERVISA ILI PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA: GREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU, ILI BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KAO REZULTAT KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SERVISA, SADRŽAJA ILI PROIZVODA KOJI SU POSTAVLJENI, PRENOŠENI ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPNI PUTEM SERVISA, ČAK IAKO JE UPOZORENO NA NJIHOVU MOGUĆNOST.
Bebili.rs nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.bebili.rs.
Proizvodi na sajtu namenjeni su za ličnu, a ne za komercijalnu ili poslovnu upotrebu, osim ako je drugačije naznačeno. Kao takve, preuzimate rizik kada kupujete proizvode za komercijalnu ili poslovnu upotrebu.
POLITIKA SAJTA, IZMENE I NIŠTAVNOST
Sve korisnike molimo da pregledaju naše pravilnike: Uslovi prodaje / Politika privatnosti
Kao i sve druge pravilnike postavljene na sajtu. Ovi pravilnici takođe upravljaju Vašim pristupom sajtu. Zadržavamo pravo da izmenimo bilo koji pravilnik u bilo koje vreme. Ukoliko se bilo koji od ovih uslova smatra nevažećem ili iz nekog razloga neprimenjiv, taj uslov će se posmatrati odvojeno i neće uticati na valjanost i primenjivost preostalih uslova.
Naknada štete i sudski sporovi
Krajnji korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim Bebili.rs ili naše zaposlene u slučaju potrebe naknade štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane korisnika.
Sedište bebili.rs je u Beogradu, u Republici Srbiji. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Internet stranica u nadležnosti su suda u Beogradu i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Korišćenjem ovih Internet stranica korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uslovima korišćenja ili pak, u vezi s njihovim sprovođenjem, u nadležnosti suda u Beogradu.

© 2016 - 2024 Bebili - Sva prava su zadržana.

Cene na sajtu su iskazane u dinarima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima.
Bebili se maksimalno trudi da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi omogućili što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost sajta.